Beeldredactie > Beeldrechten

Beeldrechten
regelen.

Er zijn verschillende beeldrechten en er zijn veel soorten rechten waarbij Daliz u mee kan helpen. Er bestaat rechtenvrij beeld en beelden rights managed en voor ieder project kan er een afweging gemaakt worden tussen deze twee of een combinatie worden gemaakt. Bij commercieel gebruik wordt er heel anders gekeken dan bij het educatief/ redactioneel gebruik en liggen de rechten van het beeldmateriaal totaal anders. Daliz heeft kennis van beide en kan u hiermee begeleiden om zo het beste beeld te vinden voor uw gebruiksdoel. Voor ieder beeld moet altijd worden nagegaan of een beeld vrij van rechten is of niet, denk hierbij aan historisch beeldmateriaal, beeldmateriaal uit musea, kunst, architect-rechten, portretrechten. Al deze rechten worden per beeld nagegaan en zo komt u niet voor verrassingen te staan. Ook de rechten op audio(visueel) materiaal, video-stills en (song)teksten worden steeds vaker via Daliz geregeld, dit zijn vaak wel wat tragere trajecten, maar we weten uit ervaring dat het ons “bijna” altijd lukt.

Meer informatie over: Daliz beeldresearch & beeldverwerving en beeldredactie / Beeldredactie / Beeldbewerking