Webdesign + Ontwerp > Tjinco BV

Leer in het Verkeer.

Het verkeer is druk en gevaarlijk. Helaas vormt het rijgedrag rondom kinderdagverblijven en scholen hier vaak geen uitzondering op. Leer in het Verkeer draagt bij aan de verkeerseducatie van peuters en kleuters en de bewustwording bij automobilisten en andere weggebruikers. Het Leer in het Verkeer-programma bestaat uit een combinatie van lesmaterialen voor in de klas, op het schoolplein en thuis en verkeersmateriaal dat in de directe schoolomgeving wordt geplaatst. Het veelzijdige pakket met de vrolijke Dick Bruna-plaatjes spreekt alle partijen aan op één gezamenlijk doel: verkeersveilig gedrag van kinderen.

Daliz webdesign heeft voor Leer in het Verkeer de website ontwikkeld. Daliz Ontwerp heeft zich gericht op verschillende communicatie uitingen.

Na zes weken zomervakantie vallen er helaas meer verkeersslachtoffers dan in de rest van het jaar. In deze periode is het van groot belang weggebruikers extra te attenderen op de toenemende drukte rondom scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Leer in het Verkeer voert al een aantal jaar de succesvolle campagne ‘wij gaan weer naar school’. Met diverse attentiematerialen worden automobilisten op de schoolroute bewust gemaakt van de toenemende drukte. Dankzij deze materialen en het gebruik van de bekende Dick Bruna illustraties worden zij alert gemaakt en minderen zij bewust en onbewust vaart. Dit komt de veiligheid van onze kinderen in het verkeer ten goede. 

Daliz heeft in opdracht van Leer in het verkeer deze campagne ‘wij gaan weer naar school’ uitgebreid voor de middelbare scholen. Voor deze doelgroep zijn de Dick Bruna illustraties vervangen voor middelbare scholieren die met het voorgezet onderwijs worden geassocieerd. Ook met deze opvallende uitingen worden automobilisten gestimuleerd om langzamer te rijden. De gele signaalkleur in combinatie met het campagnebeeld trekken de aandacht van weggebruikers. 

Meer Daliz projecten...